O NAMA
SJEDIŠTE DRUŠTVA I OSNOVNI PODACI
DJELATNOST DRUŠTVA
PLAN I PROGRAM RADA DRUŠTVA OD 2006. DO 2008. GODINE
STATUT - PDF

SJEDIŠTE DRUŠTVA I OSNOVNI PODACI

Sjedište:

Hrvatsko društvo za zaštitu materijala
Croatian Society for Materials Protection
c/o Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 1
HR - 10000 Zagreb, Croatia

OIB: 58938402919
MB: 3257258
Žiro račun : 2360000-1101507459

Telefon: +385 (0)1 61 68 309

Fax: +385 (0)1 61 68 343
e-mail: hdzama@fsb.hr

Na vrh stranice

DJELATNOST DRUŠTVA

Hrvatsko društvo za zaštitu materijala je udruga osnovana radi razvijanja znanstvenih i tehničkih aktivnosti u području zaštite konstrukcijskih materijala od štetnoga nenamjernog trošenja pod djelovanjem okoliša.

Djelovanje Društva ostvaruje se:

 • organiziranjem stručnih skupova, predavanja, simpozija i sl.,
 • stručnim usavršavanjem članova o aktualnim pitanjima iz područja razvoja i primjene metoda zaštite materijala,
 • djelovanjem stručnih komisija ili radnih grupa (povremenih ili stalnih) za rješavanje određene problematike,
 • poticanjem razvoja i unapređenja zaštite materijala izradbom elaborata, studija, projekata i idejno-tehnoloških rješenja,
 • suradnjom na izradi tehničkih normi, propisa i njihove primjene,
 • izdavanjem publikacija, stručnih časopisa i knjiga te
 • suradnjom s odgovarajućim međunarodnim organizacijama stručnjaka i drugim znanstvenim i stručnim institucijama.

Statutom Društva određeni su sljedeći zadaci:

 • okupljanje stručnjaka koji se bave zaštitom materijala, radi suradnje i promicanja njihovih interesa u društvu;
 • suradnja s društvima, institucijama i specijaliziranim stručnim organizacijama u zemlji i inozemstvu;
 • pomoć industriji i privredi pri rješavanju konkretnih problema iz područja cjelokupne zaštite materijala;
 • rad na unapređenju i popularizaciji područja zaštite materijala;
 • praćenje razvoja znanosti s područja korozije i zaštite materijala i unapređenje suvremenih tehnoloških procesa i organizacije proizvodnje;
 • poticanje članova Društva pri stručnom usavršavanju i organiziranju odgovarajućih oblika stručnog usavršavanja;
 • njegovanje etike inženjersko-tehničkog poziva u skladu s osnovnim etičkim principima Društva i specifičnom prirodom poziva i
 • poticanje udruživanja stručnjaka iz područja zaštite materijala u Društvo.

Poticajem pojedinih stručnjaka ili njihovih udruženja počela je zaštita materijala ulaziti i u nastavne programe fakulteta. Pritom i danas prednjače Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije i Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.

Društvo aktivno sudjeluje u pripremi zakonskih akata i normi s područja zaštite materijala. Valja, naime, pripomenuti da su zadaci inženjera korozionista projektiranje, izgradnja i održavanje sustava zaštite od korozije. On razvija sustave zaštite od korozije i surađuje pri razvoju korozijski otpornih konstrukcijskih materijala, a korozija je upravo trošenje konstrukcijskih materijala pod utjecajem okoliša. Korozionist svojim radom osigurava ekonomski optimalnu izgradnju i trajnost izgrađenih objekata.

U Republici Hrvatskoj donesen je Zakon o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u toku je donošenje Zakona o gradnji. Oba zakonska akta koncipirana su građevinarski i mjesto korozionista u izgradnji je zanemareno. Ne uzima se u obzir da objekt treba imati određena svojstva tijekom uporabnog vremena, da se danas u izgradnji koriste materijali kojima se svojstva stalno unaprjeđuju, da se sastav i svojstva okoliša iz dana u dan mijenjaju, te da se pristup, znanstveni i stručni, stalno ali i skokovito razvija (npr. uvođenjem materijala na osnovi polimera) te da se ekonomski, tehnološki, ekološki i društveno-sociološki rezultati mogu postići tek kad stručne poslove obavljaju kvalificirane osobe obrazovane na današnjoj razini znanosti i tehnologije.

Svakako je neprihvatljivo da se danas u Hrvatskoj ne omogućuje stjecanje zvanja ovlaštenog inženjera korozionista (profesionalnog inženjera), ali je za nadati se da će i na tom području doći do korjenitih promjena.

Na vrh stranice

PLAN I PROGRAM DRUŠTVA OD 2006. DO 2008. GODINE

1.
Osvježenje, ažuriranje i nadopuna web stranice Društva s aktualnim i novim informacijama o radu Društva i informacijama iz područja rada i interesa Društva. Uvođenje Foruma na stranicu koji bi omogućio razmjenu informacija između članova, prijedloge, obavijesti i sl.
2.
Organizacija i provedba stručnih tematskih predavanja, seminara i radionica iz područja djelatnosti Društva.
3.
Organizacija 18. Savjetovanja o zaštiti materijala i industrijskom finišu, Kormat 2008.
4.
Prijava za projekt iz područja galvanskih obrada u okviru natječaja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
5.
Sudjelovanje u provedbi obrazovanja u području korozije i zaštite, projektima, ekspertizama i sl.
6.
Sudjelovanje Društva u radu Hrvatskog inženjerskog saveza.
7.
Sudjelovanje na Eurocorr-u 2006 i General Assembly, EFC, Maastricht, Nizozemska, Eurocorr-u 2007, Freiburg, Njemačka i Eurocorr-u 2008, Edinbourgh, Velika Britanija.
8.
Sudjelovanje u radu International Corrosion Council-a, ICC, 2008, USA.
9.
Sudjelovanje na ostalim simpozijima, savjetovanjima i radionicama iz područja korozije i zaštite.
10.
Sudjelovanje Društva u aktivnostima Laboratorija. za zaštitu materijala na FSB-u kao ii na seminarima i radionicama u organizaciji FSB-a.
11.
Provedba daljnih aktivnosti oko pripreme Pravilnika za ovlaštenja kemijskih inženjera i tehnologa (nadzor, projektiranje) za područje zaštite materijala.
12.
Planiranje i izrada tehničkih propisa iz područja korozije i zaštite.
13.
Sudjelovanje Društva u upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje sudjeluju u projektiranju sustava korozijske zaštite građevina.
14.
Sazivanje sastanaka Upravnog i Nadzornog odbora i Skupštine Društva.
15.
Vođenje evidencije članova Društva i financijsko – računovodstvene bilance Društva.
16.
Ostale aktivnosti koje spadaju u djelokrug rada Društva.
Na vrh stranice